Narvik og Omegn Turistforening, NOT 

Skitur Skjomfjellet, 05.08 (51)Narvik og Omegn Turistforening (NOT) ble stiftet i 1902. NOTs område strekker seg fra Troms fylkesgrense i nord til Hellemofjorden/Tysfjord i sør. I dette området har foreningen 29 hytter på 15 forskjellige steder i fjellet. Årlig overnattingsantall er vel 4.000. NOT har  1003 medlemmer (pr 31.11.2013).

NOTs oppgaver er bygging, vedlikehold og drift av foreningens hytter, løypemerking og brobygging. Videre arrangerer foreningen fellesturer og sprer informasjon om foreningens tilbud for at flere skal bruke naturen på en positiv måte.

Bankgiro: 4520.07.19348  (For betaling av hyttebesøk, husk løpenr i protokoll)

 

NOT har en egen barne- og familiegruppe, Barnas Turlag. Barnas Turlag er på facebook.

Ungdomsgruppa i NOT heter NOT-U og favner aldersgruppa 13-25 år (hovedsaklig 16-25 år). NOT-U finner du også på facebook

 

Har du glemt å fornye medlemskapet ditt?

DNTs medlemsregister har for første gang i historien sendt ut sms-påminnelser til de 2013-medlemmene som hittil ikke har betalt årets kontigent. Dette ga god uttelling, men fortsatt mangles en del medlemmer.

Les mer

Ulovlig frislipp av snøscooterkjøring

Miljøverndepartementet hever seg over Stortinget når de starter nytt forsøk med snøscooterkjøring.

Bidra med din underskrift og gi regjeringen tydelig beskjed: Ja til stille natur! Underskriv her: http://www.opprop.net/jatilstillenatur

Les mer

Norge fått skredvarsling på nettstedet varsom.no.

Bruk denne aktivt i din turplanlegging: www.varsom.no/

 

Les mer

Skriv deg inn i hyttas besøksprotokoll!

Enkelte vandrere slurver.

Les mer