Narvik og Omegn Turistforening, NOT 

Skitur Skjomfjellet, 05.08 (51)Narvik og Omegn Turistforening (NOT) ble stiftet i 1902. NOTs område strekker seg fra Troms fylkesgrense i nord til Hellemofjorden/Tysfjord i sør. I dette området har foreningen 29 hytter på 15 forskjellige steder i fjellet. Årlig overnattingsantall er vel 4.000. NOT har  1003 medlemmer (pr 31.11.2013).

NOTs oppgaver er bygging, vedlikehold og drift av foreningens hytter, løypemerking og brobygging. Videre arrangerer foreningen fellesturer og sprer informasjon om foreningens tilbud for at flere skal bruke naturen på en positiv måte.

Bankgiro: 4520.07.19348  (For betaling av hyttebesøk, husk løpenr i protokoll)

 

NOT har en egen barne- og familiegruppe, Barnas Turlag. Barnas Turlag er på facebook.

Ungdomsgruppa i NOT heter NOT-U og favner aldersgruppa 13-25 år (hovedsaklig 16-25 år). NOT-U finner du også på facebook

 

Mulig smittefare på Røysvatn

Finsk vandrer var syk da han ankom Røysvatn.
Les mer

DUGNADER HYTTER HØSTEN 2015

Les her.
Les mer

Beisfjord - Hunddalen

Ruteinfo pr august 2015.
Les mer

Store grupper på hyttene sommer og høst 2015.

Sommer og høst er tiden for store grupper og skoleklasser på hyttetur.
Les mer

DUGNADER NOT-HYTTER 2015

Les her.
Les mer

Del ditt bilde på www.stiminner.no

Nyhet fra DNT.

Les mer

Forsøker med ny giv i NOTs ungdomsgruppe.

NOT har alltid hatt egen ungdomsgruppe. Denne hadde høy aktivitet til ut på 2000-tallet. Etter dette har det vært vanskelig å få tak i ungdommer som vil benytte NOTs tilbud og muligheter. Simon Seiness tar nå initiativ.

Les mer

Nytt tilbud om båtskyss.

Båtskyss til/fra Rombaksbotn og fisketurer.

Les mer

Annekset på Cunojavre er revet.

Cunojavre uten sikringshytte. Redusert kapasitet.

Les mer

Pressemelding fra NOT

NOTs årsberetning viser at foreningen er aktiv og styrer med sunn økonomi. NOT hadde 976 medlemmer og 3269 overnattinger i 2014.

Les mer

Taxi-priser til/fra Fjellbu, Norddalen og Sørdalen.

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { }

Narvik Taxi oppgir følgende priser:

Les mer

Overnatting ute hele året!

Utfordring!
Les mer

Skriv deg inn i hyttas besøksprotokoll!

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { }

Enkelte vandrere slurver.

Les mer

Se filmen «Dette er DNT».

 I denne PR-filmen vises det mangfold av aktiviteter som DNTs 56 lokallag driver med. 

 

Se filmen her: YouTube: http://youtu.be/aTrGuI1UDVk

 

Ruteinfo vedr. manglende brua over Steinelva (Norddalen – Caihnavagge):

Brua over Steinelva er  ødelagt av flom og NOT ser det ikke verdt å bygge denne opp på nåværende sted p.g.a. hyppige flomskader.

Les mer